Hội Nghị - Hội Thảo

5 Lý Do Nên Tổ Chức Hội Nghị Khách Hàng
Hội Nghị - Hội Thảo
Tổ chức sự kiện hội nghị khách hàng là một sự kiện quy mô và rất được doanh nghiệp quan tâm trong chuỗi các hoạt động thường niên của mình. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi ra khoản ngân sách lớn để tổ chức cho nhân viên ...
09/12/2020, 10:54
Hội Thảo, Hội Nghị là gì? Cách tổ chức Hội Thảo, Hội Nghị chuyên nghiệp.
Hội Nghị - Hội Thảo
Là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, Du lịch Thủ Đức hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các buổi hội thảo, hội nghị, seminar đối với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp. ...
19/11/2020, 18:32
5 Lý Do Nên Tổ Chức Hội Nghị Khách Hàng
09/12/2020
Tổ chức sự kiện hội nghị khách hàng là một sự kiện quy mô và rất được doanh nghiệp quan tâm trong chuỗi các hoạt động thường niên của mình. ...
Hội Thảo, Hội Nghị là gì? Cách tổ chức Hội Thảo, Hội Nghị chuyên nghiệp.
19/11/2020
Là một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, Du lịch Thủ Đức hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của các buổi ...