Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Nâng cao giá trị

cuộc sống

Tìm Tour nhanh

Bình Định - Phú Yên I Tour du lịch Bình Định - Phú Yên 3 ngày 2 đêm
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 6
5,160,000 đ
5,860,000 đ
Bình Định - Phú Yên I Tour du lịch Bình Định - Phú Yên 3 ngày 3 đêm
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 6
2,960,000 đ
3,360,000 đ
Tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm - Đảo Ngọc Phú Quốc - Khởi Hành Hàng Ngày
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 6
2,690,000 đ
3,090,000 đ
Tour Phú Quốc 3 ngày 2 đêm - Đảo Ngọc Phú Quốc - Khởi Hành Hàng Ngày
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 6
1,950,000 đ
2,250,000 đ
Du lịch Bình Thuận I Tour Mũi Né - Phan Thiết - Bàu Trắng 2 ngày 1 đêm
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành: 20/07, 27/07, 03/08
Số chỗ: 6
1,790,000 đ
1,890,000 đ
Tour Phú Quốc 3 ngày 3 đêm -  Khám Phá Đảo Ngọc - Khởi Hành Thứ 5
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 6
3,290,000 đ
3,390,000 đ
Tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm - Khởi hành tối thứ 5 hàng tuần
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 01/08, 15/08
Số chỗ: 5
1,990,000 đ
2,190,000 đ
Bình Định - Phú Yên I Tour du lịch Bình Định - Phú Yên 3 ngày 3 đêm
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 31/08, 28/12
Số chỗ: 6
3,360,000 đ
3,760,000 đ
Tour Bình Hưng - Nha Trang 3 ngày 3 đêm - Khởi hành lễ
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 30/08, 29/12
Số chỗ: 6
3,090,000 đ
3,290,000 đ
Phú Quốc I Tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm – Đảo Ngọc Phú Quốc
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 30/08, 30/12
Số chỗ: 6
7,590,000 đ
7,990,000 đ
Du lịch Phú Yên I Tour du lịch Phú Yên 3 ngày 2 đêm - Từ TP. HCM
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 02/09, 30/12
Số chỗ: 6
2,760,000 đ
3,460,000 đ
Tour Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế - Phong Nha 4 ngày 3 đêm
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 30/08, 29/12
Số chỗ: 6
10,996,000 đ
11,996,000 đ
Tour Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Huế 3 ngày 2 đêm - bao gồm vé máy bay
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 31/08, 29/12
Số chỗ: 6
8,896,000 đ
9,896,000 đ
Tour Măng Đen I Tour Buôn Mê – Gia Lai – Kon Tum 3 Ngày 3 Đêm - Tết
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 30/08, 29/12
Số chỗ: 6
3,390,000 đ
3,590,000 đ
Tour Tây Ninh – Núi Bà Đen Tây Ninh 2 ngày 1 đêm Khởi hành Tết
Còn 00 Ngày  23:59:59
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành: 01/09, 31/12
Số chỗ: 6
1,996,000 đ
2,296,000 đ
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 6
6,260,000 đ
6,860,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 26/12, 25/12
Số chỗ: 6
2,490,000 đ
2,890,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 6
2,960,000 đ
3,360,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 10
2,160,000 đ
2,260,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 22/07, 01/08, 08/08
Số chỗ: 6
8,260,000 đ
8,996,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 6
6,860,000 đ
7,560,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 25/07, 28/07, 08/08
Số chỗ: 6
8,096,000 đ
8,796,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 22/07, 24/07, 31/07
Số chỗ: 6
7,260,000 đ
7,960,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 25/07, 01/08
Số chỗ: 20
3,390,000 đ
3,890,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 18/07, 01/08, 15/08
Số chỗ: 10
2,760,000 đ
3,190,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 3 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 25/07, 08/08, 22/08
Số chỗ: 15
1,960,000 đ
2,495,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành: 20/07, 10/08, 24/08
Số chỗ: 10
1,490,000 đ
1,790,000 đ
Tour giờ chót
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 02/08, 16/08
Số chỗ: 6
1,996,000 đ
2,096,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 02/08, 16/08
Số chỗ: 6
1,996,000 đ
2,096,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 18
1,790,000 đ
1,990,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Ngày khởi hành: 20/07, 27/07, 03/08
Số chỗ: 17
1,299,000 đ
1,599,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 19/07, 26/07, 02/08
Số chỗ: 6
10,990,000 đ
11,490,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 4 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 31/12, 31/12
Số chỗ: 6
16,990,000 đ
17,990,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 17/07, 24/07, 31/07
Số chỗ: 6
7,390,000 đ
7,990,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 31/12, 31/12, 31/12
Số chỗ: 16
15,490,000 đ
16,990,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 5 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 31/12, 31/12
Số chỗ: 16
28,990,000 đ
30,980,000 đ
Tour nhiều người thích
Khởi hành: TP. HCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 31/12
Số chỗ: 16
13,490,000 đ
14,990,000 đ
Tour nhiều người thích

Nghỉ Dưỡng

Hành Hương

Khám phá

Văn hóa - Ẩm thực

Team Building - Hội Nghị

Dịch vụ

Cho Thuê Xe

Du lịch Thủ Đức là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe 45 chỗ tại TP. HCM. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ du lịch, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ thuê xe 45 chỗ của chúng tôi.

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH
Cam kết cung cấp các dịch vụ gồm: dịch vụ tư vấn làm visa, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan.
Đặt Phòng Khách Sạn
Đặt Phòng Khách Sạn
Đặt Vé Máy Bay
Đặt Vé Máy Bay
Truyền thông
Truyền thông
Team building - Gala
Team building - Gala

M.i.c.e

Tổ Chức Sự Kiện
Tổ chức sự kiện là một khái niệm còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, vì thế mà có rất nhiều cách hiểu khác nhau về khái niệm này. Do đó, để có thể hiểu về “SỰ KIỆN” và nghề “TỔ CHỨC SỰ KIỆN” một cách chi tiết, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Âm Thanh - Sân Khấu
Cho thuê Âm thanh ánh sáng sân khấu là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của chương trình. Âm thanh hay, ánh sáng đẹp không những làm hài lòng khán giả mà nó còn giúp cho ca sĩ và những người đứng trên sân khấu thêm nhiệt huyết hơn, biểu diễn hay hơn.
GIÁ LUÔN TỐT NHẤT
Chúng tôi luôn mang lại giá trị tốt nhất với chi phí thấp nhất cho bạn khi đồng hành cùng Du lịch Thủ Đức.
DỄ DÀNG ĐẶT VÉ VÀ THANH TOÁN
Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản đặt vé trực tuyến và chọn hình thức thanh toán qua Du lịch Thủ Đức.
TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP
Đa phương thức tiếp cận: tư vấn qua điện thoại, website và đặc biệt là dịch vụ tư vấn tận nơi khi bạn cần Du lịch Thủ Đức.
CHÍNH SÁCH TỐT NHẤT
Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, khách hàng là thượng đế chỉ có ở Du lịch Thủ Đức.
LÊ BÍCH THẢO
LÊ BÍCH THẢO
Tour Bình Định Phú Yên ngày 10-13/08/23
Mọi ng muốn đi du lich hãy vào ct này ủng hộ..Mình cũng là du khách nhưng mà cảm thẩy rất rẩt ok..về tẩt cả mọi thứ. Ct này rất tuyêt vời. Nhiệt tình và chu đáo. Đăc biệt cho khách ăn rất ngon rất nhiều đồ ăn tại các bữa ăn..nhà hàng sang trọng.
Nguyễn Minh Thảo
Nguyễn Minh Thảo
Tour Đà Lạt 3 ngày 3 đêm ngày 11-14/05/23
Mình mới đi tour Đà lạt 3N3Đ về, hướng dẫn viên và tài xế rất nhiệt tình, dịch vụ tốt, chất lượng, nhiều cảnh đẹp và trải nghiệm thú vị. Cảm ơn công ty Thu Duc Travel, chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa
NGUYỄN NHƯ TUẤN
NGUYỄN NHƯ TUẤN
Tour Bình Định Phú Yên ngày 10-13/08/23
Chào e. Mới hôm đầu khi tìm hiểu tour bên em, anh rất lo ngại không biết có thật không. Nhưng khi tham gia tour bên em về, vợ chồng anh và gia đình chị đi cùng rất hài lòng về cung cách phục vụ và sự phục vụ bên em. Nên a rất yên tâm sau này sẽ chọn tour bên em. Cuối năm gia đình anh sẽ tham gia chuyến đi Sapa bên CTy em, vì cuối năm em vợ bên Nhật về lúc đó anh xin nghỉ cuối năm để đi. Cả đoàn đánh giá bên CTy em tổ chức tốt và chu đáo cho khách hàng đó.
Lê Hoang Huy
Lê Hoang Huy
Tour Phan Thiết - Mũi Né ngày 14-15/03/2023
Thực sự mình đã đi nhiều tour của nhiều đơn vị khác nhưng dịch vụ và thái độ phục vụ, quan tâm từng khách hàng của đơn vị này thực sự rất tốt.
Nguyễn Thanh Hoa
Nguyễn Thanh Hoa
Tour Bình Định - Phú Yên ngày 30/04/2022
Tôi rất vui khi sử dụng dịch vụ của công ty. Chúng tôi rất hài lòng về tác phong chuyên nghiệp, sự nhiệt tình cũng như vốn kiến thức của bạn hướng dẫn viên.Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều hướng dẫn viên nhưng Mr. Lộc thật khác. Bạn ấy không kể những câu chuyện cười, không nói lời hoa mỹ để làm khách vui. Bạn chia sẻ với đoàn về những gì chân thật nhất, kiến thức của bạn ấy thật bao la.
Nguyễn Văn Tịnh
Nguyễn Văn Tịnh
Tour Phú Quốc ngày 12/08/2022
Công ty mình vừa đắng ký tour bên Du lịch Thủ Đức về xong, kết thúc tour rất thành công, dịch vụ nhà hàng khách sạn mọi thứ ok, anh chị em hướng dẫn viên vui vẻ nhiệt tình trong suốt hành trình tham quan, kết thúc tuor mình còn lưu luyến rất nhiều, hy vọng sẽ được đi với công ty trong thời gian tới, chúc công ty làm ăn phát đạt, chúc anh chị trong công ty thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều, đã tổ chức tour cho công ty chúng tôi thành công.
Trương Quỳnh Anh
Trương Quỳnh Anh
Tour Mũi Né ngày 12/6/2022
Công ty chúng Tôi đã đăng ký tour bên công ty. Chất lượng dịch vụ rất tốt, hướng dẫn viên rất nhiệt tình, tận tình phục vụ chu đáo, ăn uống rất ngon, khách sạn ở rất tốt. Công ty chúng tôi sẽ đăng ký những tour cho những chuyến tour tiếp theo, chúc công ty ngày phát triển.
Trân Thị Kim Ngân
Trân Thị Kim Ngân
Tour Nha Trang ngày 12/06/2022
Cảm ơn công ty du lịch Du lịch Thủ Đức, giám đốc Ngọc Tín, hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh gia Lộc đã giúp đỡ tận tình, chu đáo team của mình trong đợt du hý Nha Trang - Ninh Thuận - Bình Thuận. Hẹn ngày tái ngộ gần nhất trong đợt du hý tiếp theo. Chúc các em luôn là nơi tin tưởng để dẫn dắt mọi người đến thưởng ngoạn vẻ đẹp khắp các vùng miền của đất nước mình.
Tăng Minh Tuấn
Tăng Minh Tuấn
Tour Đà Lạt ngày 12/12/2020
Tôi đã đồng hành cùng công ty Du lịch Thủ Đức trong chuyến du lịch với công ty của tôi, tôi thấy dịch vụ bên công ty rất ok, công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, hy vọng sẽ gặp lại công ty trong những chuyến tham quan tiếp theo, chúc công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
Nguyễn Thị Trà My
Nguyễn Thị Trà My
Tour Miên Trung ngày 12/07/2022
Tôi rất vui khi sử dụng dịch vụ của công ty. Chúng tôi rất hài lòng về tác phong chuyên nghiệp, sự nhiệt tình cũng như vốn kiến thức của bạn hướng dẫn viên. Tôi đã đi rất nhiều nơi,gặp gỡ nhiều hướng dẫn viên nhưng Mr. Chung thật khác. Bạn ấy không kể những câu chuyện cười, không nói lời hoa mỹ để làm khách vui. Bạn chia sẻ với đoàn về những gì chân thật nhất, kiến thức của bạn ấy thật bao la.